Vergoeding en kosten


Behandeling van een diëtist wordt vergoed door de basiszorgverzekering.

De kosten voor het dieet- en/of voedingsadvies aan kinderen wordt voor drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Gemiddeld komt dit overeen met 3-5 consulten bij de kinderdiëtist. Dit valt niet onder het eigen risico!

Vanuit de aanvullende verzekering kunnen extra uren vergoed worden.

In de gedeclareerde behandeltijd wordt ook de tijd die nodig is voor analyse, administratie en rapportage aan de verwijzer berekend.

Indien de consulten bij de kinderdiëtist niet (meer) vergoed worden door de zorgverzekeraar hanteert Foodscout voor het voedings- en/of dieetadvies de volgende tarieven.

 

In 2018 is het tarief €17,50 per kwartier:

Eerste consult                                                             

75 minuten

Vervolg consult                                                

15-30 minuten

Voedingsberekening

30 minuten

Screening (indien geen verwijzing van een arts)

10 minuten

 

De hier genoemde consulten zijn een richtlijn. De behandeling  bij de kinderdiëtist bestaat uit directe tijd (tijd in spreekkamer kinderdiëtist) en indirecte tijd (tijd voor opstellen voedings- en/of dieetadvies, uitrekenen van de voeding, uitzoek werk en andere activiteiten). De consulten die gefactureerd of gedeclareerd worden zijn een combinatie van directe en indirecte tijd.

Indien afspraken niet minimaal 24 uur van tevoren zijn geannuleerd wordt de gereserveerde gesprekstijd in rekening gebracht.